Externe links in nieuw vensterSamen leren met lokale netwerken

Als community leerden we samen met betrokkenen van lokale netwerken in het hele land. Dit deden we op verschillende manieren. Van korte tot lange samenkomsten. Van praten tot samen creatief uitwisselen. Van samen schrijven tot uitwisselen van gemaakte video’s, handleidingen en documenten.3
grote bijeenkomsten
(n=190 betrokkenen uit de netwerken)

4
online kenniswerkplaatsen
(n=15 projectleiders en senioren)


Ieder netwerk heeft zijn eigen wortels, en je moet elkaar persoonlijk kennen. De connectie moet er zijn.”
Oudere burger

12
online bijeenkomsten
(n=34 betrokkenen uit de netwerken)

2
klankbordgroepbijeenkomsten
(n=8 medewerkers van ZonMw)


12
interviews met betrokkenen in de netwerken
(n=25)

Ouderenparticipatie is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor een succesvol werkend netwerk.”
Projectleider


25
netwerken maakten kennis met de Tool Samenwerken als een bos

Meer weten over


Over
Op deze website vind je praktische handvatten, wetenschappelijke kennis en ervaringen van mensen die al werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen in Nederland. 
Dit zijn lokale netwerken die werken aan leefomgevingen die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van (oudere) burgers. 

De Engelstalige naam Age-friendly Community verwijst naar de wereldwijde  Age-friendly World beweging, die in 2007 startte vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

De WHO verbindt met dit programma transdisciplinaire samenwerkingsverbanden mét burgers, vanuit het motto: ‘Een wereld waarin je ouder wilt worden’.


Wie zijn wij?
De Nederlandse leergemeenschap Age-friendly Community startte vanuit een dynamische kennissynthese. Dit is een participatieve en dynamische meta-analyse waarbij betrokkenen uit allerlei contexten actief samen met en van elkaar leren.

De principes van participatief actieonderzoek zijn als basis gebruikt.

Drs. Marielle Schuurman, dr. Barbara Groot en prof.dr. Tineke Abma verbonden in deze dynamische kennissynthese 110 lokale netwerken (gefinancierd door ZonMw), die werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen. 

Samen leerden we op allerlei creatieve manieren over transdisciplinair samenwerken mét (oudere) burgers.  

   

ontwerp & realisatie
Johanne de Heus en Marielle Schuurman
 

© Age-friendly Community
2024