Externe links in nieuw vensterPublicaties en producten

Age-friendly communities
Lokale netwerken in Nederland

Een aantal werkvormen specifiek uit netwerken
Participatie en creatieve werkvormen
(Participatief) Onderzoek rondom age-friendly communities
Dynamische kennissynthese
  • Een artikel over een participatieve dynamische kennissynthese Engelstalig artikel
  • Lokale netwerken als een bos video
  • Kick-off van de dynamische kennissynthese presentatie
  • Tussentijdse bevindingen rondom age-friendly communites in Nederland presentatie
  • Eindpresentatie Dynamische Kennissynthese presentatie
  •   


Over
Op deze website vind je praktische handvatten, wetenschappelijke kennis en ervaringen van mensen die al werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen in Nederland. 
Dit zijn lokale netwerken die werken aan leefomgevingen die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van (oudere) burgers. 

De Engelstalige naam Age-friendly Community verwijst naar de wereldwijde  Age-friendly World beweging, die in 2007 startte vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

De WHO verbindt met dit programma transdisciplinaire samenwerkingsverbanden mét burgers, vanuit het motto: ‘Een wereld waarin je ouder wilt worden’.


Wie zijn wij?
De Nederlandse leergemeenschap Age-friendly Community startte vanuit een dynamische kennissynthese. Dit is een participatieve en dynamische meta-analyse waarbij betrokkenen uit allerlei contexten actief samen met en van elkaar leren.

De principes van participatief actieonderzoek zijn als basis gebruikt.

Drs. Marielle Schuurman, dr. Barbara Groot en prof.dr. Tineke Abma verbonden in deze dynamische kennissynthese 110 lokale netwerken (gefinancierd door ZonMw), die werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen. 

Samen leerden we op allerlei creatieve manieren over transdisciplinair samenwerken mét (oudere) burgers.  

   

ontwerp & realisatie
Johanne de Heus en Marielle Schuurman
 

© Age-friendly Community
2024