Externe links in nieuw vensterEcosysteemdenken & doen
In één van onze online kenniswerkplaatsen spraken we over de vraag: hoe zorg je ervoor dat het netwerk blijft bestaan als de financiering en het project stopt? Al pratende, ontstond de metafoor van het ‘ecosysteem’.  Door een wijk, dorp of stad te zien als ecosysteem, ga je anders kijken naar onderlinge verbindingen, resultaten van samenwerking en prioriteiten in het proces. Want pas als de bodem gezond is, kan er een vitaal bos groeien!  Samenwerken als een bos
Deze tool maakt het gesprek over duurzaam en domeinoverstijgend samenwerken makkelijker en creatiever. Via beelden en vragen worden kwaliteiten van netwerkpartners zichtbaar en de dynamiek in het netwerk bespreekbaar. Eén van de voordelen van het werken met een metafoor, is dat niet alleen rationele kennis wordt aangesproken, maar ook de verbeelding en persoonlijke ervaring. Dit levert creatieve ideeën en nieuwe perspectieven op!

Hoe te gebruiken?
De tool ‘Samenwerken als een bos’ bestaat uit 10 kaarten. Elke kaart bevat een beeld en een korte vraag. Je kunt de vragen één voor één langs gaan om jullie samenwerking te evalueren of een strategie uit zetten, maar je kunt de kaarten ook gebruiken om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Gebruik een groot vel papier (A1 of A0 formaat) en veel krijtjes en ander tekenmateriaal of blokken, om jullie netwerk te visualiseren. Laat je verrassen door de inbreng van je deelnemers en de materialen die voorhanden zijn!

Eén van onze deelnemers verzon nog iets extra’s bij de werkvorm: de deelnemers aan haar sessie kozen allemaal een ansichtkaart met een boom (die de onderzoeker had verzameld). Op de achterkant schreef iedereen wat ze van de samenwerking verwachten. De kaarten werden met de afbeelding naar voren aan de muur gehangen op een centrale plek in de organisatie. De ‘groeiwensen’ blijven zo nog onzichtbaar, maar de afbeelding van de boom herinnert de deelnemers stilletjes aan waar ze naartoe willen werken.

Gebruik de kaarten bij de start van een consortium, living lab, stuurgroep, klankbordgroep of voor een evaluatiemoment tussendoor!

download de kaarten hier (PDF) of bestel de kaartenset op stevige kwaliteit papier inclusief bewaarhoes (34,95 inclusief verzendkosten)


“Door de metafoor van het ecosysteem ontdekte ik dat ik twee bomen uit hun omgeving heb gerukt, en naast elkaar heb geplant. Totaal niet geworteld. En dan denken dat ze makkelijk gaan samenwerken!
Projectleider uit een lokaal netwerk

Wil jij ook graag kennismaken met de tool Samenwerken als een bos? Laat het ons weten.  
“De werkvorm is fantastisch en inspirerend! De ecosysteem metafoor past zo bij wat we doen.”
Projectleider uit een lokaal netwerk

De toolkit ‘Samenwerken als een bos’ is één van de opbrengsten van de Dynamische Kennissynthese die onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum uitvoerden in opdracht van ZonMw. De toolkit ‘Samenwerken als een bos’ kwam tot stand in de samenwerking tussen de onderzoekers en oudere burgers, projectleiders en andere betrokkenen bij 110 lokale netwerken. Met financiële steun van ZonMw werkten deze netwerken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor en met oudere burgers, in hun lokale context.

Citeren als: Schuurman, M., Groot, B. & Abma, T. (2024) Samenwerken als een bos. Tool voor age-friendly communities.


Meer weten over


“Vaak kijk je naar dat wat groeit en bloeit in het netwerk, boven de grond. Welke vruchten levert het op? Maar waarom beginnen we niet onderaan? Borging gaat over geworteld zijn.”


Over
Op deze website vind je praktische handvatten, wetenschappelijke kennis en ervaringen van mensen die al werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen in Nederland. 
Dit zijn lokale netwerken die werken aan leefomgevingen die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van (oudere) burgers. 

De Engelstalige naam Age-friendly Community verwijst naar de wereldwijde  Age-friendly World beweging, die in 2007 startte vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

De WHO verbindt met dit programma transdisciplinaire samenwerkingsverbanden mét burgers, vanuit het motto: ‘Een wereld waarin je ouder wilt worden’.


Wie zijn wij?
De Nederlandse leergemeenschap Age-friendly Community startte vanuit een dynamische kennissynthese. Dit is een participatieve en dynamische meta-analyse waarbij betrokkenen uit allerlei contexten actief samen met en van elkaar leren.

De principes van participatief actieonderzoek zijn als basis gebruikt.

Drs. Marielle Schuurman, dr. Barbara Groot en prof.dr. Tineke Abma verbonden in deze dynamische kennissynthese 110 lokale netwerken (gefinancierd door ZonMw), die werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen. 

Samen leerden we op allerlei creatieve manieren over transdisciplinair samenwerken mét (oudere) burgers.  

   

ontwerp & realisatie
Johanne de Heus en Marielle Schuurman
 

© Age-friendly Community
2024