Externe links in nieuw vensterLokale netwerken

Nederland zet in op het bevorderen van gemeenschapskracht: zorgen met en voor elkaar, en voor ouderen in het bijzonder. Wat kunnen we leren van bestaande ‘Age-friendly’ gemeenschappen, ofwel ‘ouderenvriendelijke’ of ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeenschappen? Wij vormden een leergemeenschap met pioniers uit deze netwerken. We deelden ervaringen en tips over de samenwerking binnen de netwerken en lieten ons inspireren door externe experts. De opgedane kennis delen we via deze website.                      

Lessen uit de praktijk
ZonMw financierde 110 lokale netwerken, met elk hun eigen thema’s, focus en samenstelling op allerlei plekken in het land.

We leerden samen over de waarde van lokale netwerken, over werkzame mechanismen en over kansen voor meer intergenerationeel onderwijs. Lees meer over ‘Lessen uit de praktijk’.

Lees hier 6 verhalen van netwerken.


“Door intensieve samenwerking met alle netwerkleden zijn saamhorigheid en vertrouwen gegroeid”

ProjectleiderWie doen er mee?
Veel netwerken beginnen klein, vanuit professionele partijen in zorg en welzijn. Ouderen en vertegenwoordigers uit andere domeinen zijn niet vanzelfsprekend aangehaakt.

Het model van Age-friendly Community
laat zien wie en wat er nodig is voor ouderenvriendelijke gemeenschappen:
wonen, vervoer, openbare ruimte en gebouwen, welzijn, communicatie en informatie, respect en inclusie, actief burgerschap en sociale participatie.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hoe domeinoverstijgend is jouw netwerk?

Klik hier om het Age-friendly Community model te downloaden.
Tools
In co-creatie met projectleiders, ouderen, onderzoekers en ontwerper is een tool gemaakt, om het gesprek aan te gaan over de samenwerking, borging, of impact van het netwerk.


Zie: tool voor duurzame samenwerking
Wil je meer wetenschappelijke achtergrond over de beweging van Age-friendly Communities?

  • Dit artikel geeft een overzicht over wat er allemaal gebeurt rondom Age-friendly Communities, met aanwijzingen over de toekomst
Over
Op deze website vind je praktische handvatten, wetenschappelijke kennis en ervaringen van mensen die al werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen in Nederland. 
Dit zijn lokale netwerken die werken aan leefomgevingen die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van (oudere) burgers. 

De Engelstalige naam Age-friendly Community verwijst naar de wereldwijde  Age-friendly World beweging, die in 2007 startte vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

De WHO verbindt met dit programma transdisciplinaire samenwerkingsverbanden mét burgers, vanuit het motto: ‘Een wereld waarin je ouder wilt worden’.


Wie zijn wij?
De Nederlandse leergemeenschap Age-friendly Community startte vanuit een dynamische kennissynthese. Dit is een participatieve en dynamische meta-analyse waarbij betrokkenen uit allerlei contexten actief samen met en van elkaar leren.

De principes van participatief actieonderzoek zijn als basis gebruikt.

Drs. Marielle Schuurman, dr. Barbara Groot en prof.dr. Tineke Abma verbonden in deze dynamische kennissynthese 110 lokale netwerken (gefinancierd door ZonMw), die werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen. 

Samen leerden we op allerlei creatieve manieren over transdisciplinair samenwerken mét (oudere) burgers.  

   

ontwerp & realisatie
Johanne de Heus en Marielle Schuurman
 

© Age-friendly Community
2024