Externe links in nieuw vensterIntergenerationeel onderwijs
Tot nu toe werken nog weinig lokale netwerken samen met onderwijs. Terwijl lokale netwerken vóór en mét ouderen een plaats kunnen zijn waar studenten kunnen leren over de levensloop en samenwerken in de wijk. Waar liggen kansen voor samenwerking tussen lokale netwerken en onderwijs?

In het ultieme scenario worden niet alleen MBO-, HBO-, WO-studenten en MBA-studenten betrokken bij lokale netwerken, maar ook middelbare scholen en basisscholen.
        Wat moeten we eigenlijk leren?
 • inter- of transdisciplinair denken in plaats van vanuit één enkele discipline 
 • Interprofessioneel leren en onderzoeken
 • Open houding en gespreksvaardigheden
 • Erkenning van andere bronnen van kennis, zoals ervaringskennis van ouderen
 • Bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij
 • Reflectie op vooroordelen over ouderen en kwetsbaarheid

Wat is belangrijk om te leren over lokale netwerken?
 • Gemeenschapskracht
 • Impact en borging van lokale netwerken
 • Urgente thema’s van lokale netwerken
 • Theoretische basis, o.a. Age-friendly Community, eco-systeemdenken


“Inhoud verbindt. Professionals zijn doeners! Enthousiasme en voortgang ontstaan vanuit inhoudelijke betrokkenheid”
ProjectleiderWat brengt intergenerationeel contact studenten?
 • Frisse ideeën
 • Uitwisseling van perspectieven
 • Mensen met allerlei sociale en culturele achtergronden 


“Kleurrijk.
Tot het einde blijft het leven kleurrijk.”
Oudere burger
Inspiratie om onderwijs vorm te geven


Een voorbeeld uit het buitenland laat zien dat een samenwerking met onderwijsinstellingen (denk aan (V)MBO-scholen), juist de uitkomst is om een echt diverse groep van burgers te betrekken bij een initiatief. Lees meer in dit academische artikel van Danielle Lin Hunter, Valerie Johnson en Caren Cooper.
Over
Op deze website vind je praktische handvatten, wetenschappelijke kennis en ervaringen van mensen die al werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen in Nederland. 
Dit zijn lokale netwerken die werken aan leefomgevingen die zijn afgestemd op de behoeften en vereisten van (oudere) burgers. 

De Engelstalige naam Age-friendly Community verwijst naar de wereldwijde  Age-friendly World beweging, die in 2007 startte vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

De WHO verbindt met dit programma transdisciplinaire samenwerkingsverbanden mét burgers, vanuit het motto: ‘Een wereld waarin je ouder wilt worden’.


Wie zijn wij?
De Nederlandse leergemeenschap Age-friendly Community startte vanuit een dynamische kennissynthese. Dit is een participatieve en dynamische meta-analyse waarbij betrokkenen uit allerlei contexten actief samen met en van elkaar leren.

De principes van participatief actieonderzoek zijn als basis gebruikt.

Drs. Marielle Schuurman, dr. Barbara Groot en prof.dr. Tineke Abma verbonden in deze dynamische kennissynthese 110 lokale netwerken (gefinancierd door ZonMw), die werkten aan leeftijdsvriendelijke gemeenschappen. 

Samen leerden we op allerlei creatieve manieren over transdisciplinair samenwerken mét (oudere) burgers.  

   

ontwerp & realisatie
Johanne de Heus en Marielle Schuurman
 

© Age-friendly Community
2024