Kennis delen

Op deze pagina delen we kennis en inzichten die we gaandeweg opdoen over Age Friendly Communities, wicked skills en creatieve werkvormen om samen te leren. Niet alle kennis heeft woorden nodig. Soms spreken beelden, soms zit de kennis in stilte, en andere kennis is wel in checklists, figuren en handboeken te vatten.

Wil jij ook je kennis hier delen? Stuur een mail naar b.c.groot-sluijsmans@lumc.nl.


STUKJES KENNIS, EEN PROCES


De samenvatting van de kick-off, waarin betrokkenen deelden waar de focus van hun lokale age friendly community netwerk zit, en hun persoonlijke frustraties hierin. Vergelijk! Wat ziet u?


Age Friendly Community raamwerk: focus vs frustratie van lokale netwerken. Beweeg de slider van links naar rechts!


DE EERSTE FASE VAN DEZE KENNISSYNTHESE


Hoe creëer je een leergemeenschap? Hoe zorg je dat mensen zich betrokken voelen en erbij willen horen? We begonnen met het maken van deze website, het organiseren van online sessies, en we zijn de beschikbare voorstellen, tussentijdse- en eindrapportages van de lokale netwerken van ZonMw in gedoken om een overzicht te krijgen. Wat we ophalen, geven we steeds weer terug. Ofwel in presentaties, of tijdens bijeenkomsten. En zoveel mogelijk ook op deze website en straks via nieuwsbrieven. We nodigen jullie van harte uit om ook je kennis en ervaringen met ons te delen!


PROJECTLEIDERSBIJEENKOMST 19/09/2022


Een uitgebreid verslag van de eerste live projectleidersbijeenkomst vind je hier. Hier vind je ook de presentatie van de key-note van prof.dr. Tineke Abma over participatie.


DILEMMA CAFÉ


Op de projectleidersbijeenkomst deelden betrokkenen van de netwerken ook dilemma’s die ze ervaren. Op de foto zie je een voorbeeld van de aantekeningen die gemaakt zijn over het dilemma: ‘waarom ouderen, of liever gezegd mensen, betrekken? En hoe dan? Hoe ga je om met de verwachtingen van ouderen?’ In de vorm van een dilemma café kozen de deelnemers een dilemma van iemand aan tafel en diepten die uit.


EMPATHY MAPPING


De beste concepten en projecten in een wijk ontstaan door in te spelen op een behoefte. Maar, hoe kom je daar achter? Het maken van een empathy map is een manier waarop je samen met ouderen en andere betrokkenen je kunt verdiepen in de verlangens en behoeften van diegene waar het om gaat in het netwerk. Op de projectleidersbijeenkomsten maakten deelnemers kennis met deze methodiek.


REFLECTEREN OP KENNIS


Samen met collega’s van ZonMw blikten we ook terug op het proces tot nu toe en deelden we wat we allen verstonden onder ‘kennis’. De beelden laten zien dat kennis allerlei vormen aan kan nemen, en dat iedereen ook op verschillende manieren met zich meedraagt.

In de strategiesessie in oktober 2022 reflecteren we op de kennis die we tot nu toe hadden opgehaald en hoe we het beste de komende periode aan de slag konden gaan. We ontdekten dat wat nodig is om een leergemeenschap te bouwen, vergelijkbaar is met dat wat in de praktijk van de lokale netwerken nodig is. Meerlagige en multifocus aandacht op zowel proces als inhoud. Allerlei soorten kennis zijn nodig om het goede te doen. Essentieel is de facilitatie van die gemeenschap: hiervoor zijn ‘wicked skills’ nodig. Als we samen leren over die ‘wicked skills’ en hiermee aan de slag gaan, heeft dat direct een doorwerking in de lokale netwerken en binnen ZonMw.

Deel van een beeldverslag van de strategiebijeenkomst op 05/10/2022

Waar zit jouw passie om je in te zetten voor een Age Friendly Community? Hier zie je een verbeelding van de wens om te bouwen, en de wederkerigheid op te zoeken binnen en buiten het netwerk.

Blog op WordPress.com.