Contact

Ons team is cross-disciplinair van aard. Wij zijn enthousiast om bezig te zijn met kennissynthese ten behoeve van de kwaliteit van leven van ouderen. We hebben een onafhankelijke positie, zijn inbed in bestaande netwerken en kennisinfrastructuren op het gebied van ouderen in brede zin en willen graag verbinden op creatieve manier. Ook hebben we veel kennis over participatief actieonderzoek.

Ons team bestaat uit:
Dr. Barbara Groot
: senior onderzoeker  bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar specialiteit is participatief actieonderzoek en co-creatie.

Prof. dr. Tineke Abma: hoogleraar Ouderenparticipatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum, en tevens bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Drs. Marielle Schuurman: junior actieonderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Teven is Marielle grafisch ontwerper, humanisticus en social designer bij vormvinder.nl.

Dr. Jolanda Lindenberg: sociaal-cultureel antropoloog en senior onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum .

Prof. dr Jacobijn Gussekloo: hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden.

Freek de Meere: hoofd van de onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid van het Verwey-Jonker Instituut

Andrew Britt: senior onderzoeker sociaal domein bij het Verwey-Jonker Instituut.

Oproep: senioren als evenwaardig teamlid
Wij zijn nog actief op zoek naar senioren die mee willen doen als co-onderzoekers. Dit betekent dat zij willen denken en doen, en die zelf ook in lokale netwerken participeren. Zij zullen samen met ons van A tot Z optrekken. Bent u, of kent u mensen die mee willen doen? Deel deze oproep, of neem contact met ons op. We komen graag informeel eens kennismaken met een kop koffie of thee.

Klankbordgroepen en expertpanel

Naast ons team met experts, wetenschappers en oudere, verzamelen we een aantal klankbordgroep om ons heen: uit de lokale praktijk, vanuit ZonMw en vanuit het onderwijsveld. Daarnaast hebben we een expertpanel van wetenschappers uit binnen- en buitenland die we, waar relevant, kunnen consulteren.

Vragen

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact met ons op via Barbara Groot (b.c.groot-sluijsmans@lumc.nl) of Marielle Schuurman (k.m.schuurman@lumc.nl).

Blog op WordPress.com.