Age Friendly Communities

Age Friendly Communities is als concept door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2007 gelanceerd. Het is een wereldwijd programma om gemeenschappen zo in te richten dat zij beter afgestemd zijn op de behoeften en vereisten van oudere burgers.

De WHO definieert leeftijdsvriendelijke en gemeenschappen als volgt: “In een leeftijdsvriendelijke gemeenschap zijn beleid, diensten en structuren met betrekking tot de fysieke en sociale omgeving ontworpen om ouderen te ondersteunen en in staat te stellen ‘actief ouder te worden’ – dat wil zeggen, in veiligheid te leven, van een goede gezondheid te genieten en volledig te blijven deelnemen aan de samenleving”. Hieronder is het raamwerk te zien dat de domeinen aanstipt waarop de gemeenschappen aandacht kunnen besteden om een age-friendly community te worden of zijn, vanuit het perspectief van ouderen. 

Deze gemeenschap of Age Friendly Community heeft een aantal uitgangspunten:

  • We leren graag over disciplines en silo’s heen: we zoeken grenzen op, we gaan grenzen over, en dagen grenzen uit.
  • We dagen uit om horizontale, verticale en diagonale kennisuitwisseling op gang te brengen.
  • We geloven in de waarde van alle soorten kennis: professionele, wetenschappelijke, artistieke kennis, ervaringskennis, etc.
  • We proberen acties voor praktijkverbetering te stimuleren n.a.v. kennisuitwisseling.
  • We werken met relevante stakeholders in de praktijk, inclusief ouderen zelf.

Binnen deze gemeenschap zijn in ieder geval de 110 lokale netwerk gefinancierd door ZonMw uitgenodigd, maar we nodigen alle mensen uit die een bijdragen leveren aan een Age Friendly Community en zich willen inzetten om kennis te delen en hiervan samen te leren!

Blog op WordPress.com.