Benadering

Innovatieve aanpak voor samen leren
Het idee van een dynamische kennissynthese past bij diverse trends binnen de academie en zorg- en ondersteuningspraktijk.

Uitdaging van dit participatieve proces

Lokale kennis is relevant, en lokale kennisontwikkeling is belangrijk, maar deze kan ook benut worden in andere contexten. Uitwisseling en samen leren vanuit deze lokale kennis, heeft ons inziens waarde. In dit traject trachten we via een participatieve dynamische kennissynthese lokale kennis op te schalen, zoals dat zo mooi heet. Samen leren, reflecteren en uitwisselen zodat we samen nieuwe kennis ontwikkelen voor een goed leven voor en door ouderen.

Samen bouwen aan een Age Friendly Community.